vũ khí chống gazprom rss vũ khí chống gazprom
Mỹ công bố một đòn khí đốt  mạnh trong những năm tới

Trong 25 năm tới, sản lượng khí đốt tại Mỹ tăng 1,5 lần, đến gần 1 nghìn tỷ mét khối mỗi năm. Điều này được nêu trong báo cáo của Trung tâm thông tin độc lập thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, thông tin được đăng tải trên ZN.UA. Hơn hai phần ba lượng khí đốt này được khai thác từ "khí đá phiến, những mỏ khó khai thác và khí methane, thu được trong quá trình khai thác than. Theo...