Tusk rss Tusk
Liên minh châu Âu sẽ phải hy sinh lợi ích vì Ukraine, – Tusk

Các nước EU có thể hy sinh những lợi ích nhất định vì Ukraine.Đó là tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Donald Tusk nói hôm thứ Hai tại hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine khi tổng kết ngày làm việc của hội nghị "Các quốc gia thành viên liên minh châu Âu có thể hy sinh những lợi ích nhất định, có thể hỗ trợ các bạn (Ukraine - ed.) Về mặt tinh thần, chính trị, ngoại giao, nhưng...