Tượng đài Mẹ Tổ Quốc rss Tượng đài Mẹ Tổ Quốc
Đề xuất xây thêm 14 tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề án Quy hoạch hệ thống tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 được Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) xây dựng, đang xin ý kiến cấp trên, có đề xuất xây thêm 14 tượng đài ở các tỉnh. Trả lời VnExpress ngày 5/8, Cục trưởng Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) Vi Kiến Thành cho biết, đề án Quy hoạch...

Vòng hoa anh túc đỏ trên Tượng đài Mẹ Tổ Quốc tại Kiev

Tại Kiev, trên phần đầu của Tượng đài Mẹ Tổ Quốc được cài đặt một vòng hoa anh túc đỏ, biểu tượng cho ngày Tưởng niệm và Hòa giải 8/5. Sau khi Quốc hội Ukraina thông qua dự luật cấm hoạt động của tư tưởng cộng sản, chính quyền Kiev tuyên bố sẽ không tháo dỡ Tượng đài này. Các Đại biểu cho rằng chỉ cần thay thế lại biểu tượng Liên Xô trên chiếc lá chắn của di tích...