tổng hợp rss tổng hợp
2014: Năm nhiều bất ngờ và hồ nghi

Năm tháng cũng giống như cảnh tượng nơi phố thị: Đoàn người cứ đi lại mải miết trên đường không để lại ấn tượng thực sự. Chỉ ít dấu vết khắc ghi vào ý thức và vào lịch sử. 2014 cũng là một năm như vậy. Biên tập viên John Simpson thuộc chuyên mục Các vấn đề Thế giới của BBC đã "ví von" như vậy, khi tiến hành tổng kết năm 2014. Trong bài viết đăng ngày 23/12, ông nêu ra...