tình già rss tình già
Một cặp đôi cao tuổi đến phòng khám của bác sỹ trị liệu tình dục…và…

Một cặp đôi cao tuổi cùng đến phòng khám của bác sỹ trị liệu tình dục. Họ trông gần 80 tuổi. — Tôi có thể giúp được gì cho các cụ ạ? – bác sỹ hỏi. — Bác sỹ liệu có thể xem xét xem chúng tôi làm tình với nhau như thế nào được không? Vị bác sỹ rất ngạc nhiên, nhưng vì cặp đôi cao tuổi khẩn khoản yêu cầu điều đó, nên ông theo bản năng nghề nghiệp không thể...