Thỏa thuận Mínk rss Thỏa thuận Mínk
Tổng thống Ukraina Poroshenko gửi tín hiệu cho tổng thống Nga Putin

Ông Chernovil, đại biểu quốc hội nhiều khóa và cũng là một nhà phân tích chính trị cho rằng, bằng bài diễn văn của mình trong cuộc Diễu hành Độc lập, tổng thống Ukraina Poroshenco đã gửi thông điệp của mình tới những người đang chống lại thỏa thuận Minsk và đồng nghiệp Nga của ông. "Tổng thống Poroshenco đã ra tuyên bố rất cứng rắn để không còn ai hy vọng đến một thỏa thuận...