thảm họa thiên nhiên rss thảm họa thiên nhiên
Những cảnh báo về thảm họa

Các nhà khoa học Anh đưa ra cảnh báo về hậu quả của cơn siêu bão mặt trời trong thời gian tới.  Các nhà khoa học trên thế giới đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng - một cơn siêu bão mặt trời, từ đó sẽ gây ra thảm họa lớn về công nghệ:  tất cả các hình thức truyền thông trên trái đất sẽ bị gián đoạn, - đó là thông điệp được nêu  trong các phiên bản của...