sứ mệnh hòa bình rss sứ mệnh hòa bình
Kremlin cho biết còn quá sớm để nói về sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Ukraina

Hôm nay 01 tháng 05 Nga cho biết còn quá sớm để thảo luận về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại miền Đông Ukraine, trước khi thỏa thuận hòa bình Minsk II được thực hiện đầy đủ. "Trước khi các văn bản thỏa thuận Minsk và các điểm cụ thể được thực hiện, chúng tôi tin rằng sẽ là hoàn toàn sai lầm khi triển khai bất kỳ ý tưởng nào nào khác kể cả việc gìn giữ...