“quyền lực mềm” rss “quyền lực mềm”
Nga đã không lọt vào top 30 nước có ảnh hưởng nhất

Nước Anh đã giành vị trí đầu tiên trong số 30 quốc gia hàng đầu về các tiêu chí của "quyền lực mềm" - khả năng ảnh hưởng đến những nước khác, không bằng tiền và bằng vũ khí, mà bằng sự hấp dẫn bởi bản sắc văn hóa riêng và các giá trị của công dân. Nga đã không có trong danh sách này. Hãng London-PR Portland đã công bố danh sách 30 quốc gia hàng đầu The Power Soft 30, sau khi đánh...