quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ rss quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ
Lại thêm một đòn nữa giáng vào lưng?

Lại nói về Thổ Nhĩ Kỳ của ngài tổng thống  Erdogan, chúng tôi cố gắng viết cẩn thận và không thêu dệt. Trên thực tế, những gì mà ông ta đang làm và làm thế nào, đã đặt ra nhiều câu hỏi hơn câu là câu trả lời.Nhưng có một điều có thể khẳng định chắc chắn rằng: Thổ Nhĩ Kỳ,  với lợi thế chỉ sử dụng một phần khả năng của NATO, cộng thêm sự hợp tác với châu Âu và...