Pusha-ozernoe rss Pusha-ozernoe
“Artek” từ vùng bị chiếm Crimea di chuyển về gần Kiev

Trung tâm quốc tế thiếu nhi "Artek" là doanh nghiệp nhà nước Ukraina vào mùa hè này tiếp tục lại công việc của mình. Trong thời gian bán đảo Crime bị chiếm đóng trung tâm này tạm thời di chuyển đến khu vực thuộc tỉnh Kiev. Về điều này đã được người đứng đầu cục quản lý Nhà nước Ukraina Sergey Berezenko công bố. Như cơ quan báo chí của cục quản lý Nhà nước Berezenko cho biết :...