phong trào giải phóng dân tộc rss phong trào giải phóng dân tộc
” Right Sector ” đã trở thành phong trào giải phóng dân tộc – Yarosh

Lãnh đạo Cánh Hữu PR Dmitry Jarosz đã công bố giai đoạn mới của cuộc đấu tranh cách mạng. Đại hội của lực lượng Cánh Hữu "Right Sector " đã quyết định đổi tên phong trào quân sự-chính trị " Right Sector " thành phong trào giải phóng dân tộc.  Về điều này trong một cuộc mít tinh gặp mặt vào buổi chiều diễn ra tại Quảng trường Độc lập ở Kiev ngày hôm nay 21 tháng Bảy,...