phi chính phủ rss phi chính phủ
Nga: Tương lai đen tối của các tổ chức phi chính phủ

Ngay cả hoạt động hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học mà cũng bị xem là « nhân viên nước ngoài ». Đó là số phận của các tổ chức phi chính phủ tại Nga hiện nay. Ngày 23/05 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành một đạo luật cho phép đóng cửa mà không cần quyết định của tư pháp mọi tổ chức nước ngoài nào bị xem là đe dọa « an ninh quốc gia ». Luật này cũng cho phép phong...