OPEK rss OPEK
Nga từ chối là một thành viên của OPEC

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã đề nghị Nga tham gia vào nhóm, nhưng nước này đã quyết định ở lại làm quan sát viên. Đây là tuyên bố của người đứng đầu "Rosneft" Igor Sechin, RBC-Ukraina cho biết có dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông Nga. Theo ông, việc thông qua quyết định này đã có một số lý do. Trong số đó có những sự khác biệt về công nghệ trong các...