ngoại cảm rss ngoại cảm
Gọi hồn – vong nhập tâm linh và khoa học

Năm 2008 tại số 1 phố Đông Tác (Hà Nội), lần đầu tiên các nhà khoa học nhiều ngành được mời chứng kiến hiện tượng áp vong. Linh hồn người chết nhập vào người sống nói chuyện mình. Hiện tượng đó diễn ra trước mắt các nhà khoa học đã tạo ra một cơn sốt thực sự trong các nhà khoa học lúc bấy giờ. Chỉ sau vài năm, hàng trăm trung tâm giao lưu âm dương, có khả năng gọi hồn,...