năng lượng tái chế rss năng lượng tái chế
Năng lượng tái chế đã vượt mặt năng lượng hóa thạch

Mặc cho sự thay đổi trong giá dầu và khí đốt, năng lượng tái chế sẽ được sử dụng nhiều hơn năng lượng từ than đá và khí đốt. Cuộc đua cho năng lượng tái chế đã có một bước ngoặt tích cực. Thế giới giờ đang tăng nguồn năng lượng sạch lên mỗi năm hơn thay vì sử dụng than đá, khí đốt và dầu. Và không có lý do gì cho việc đó phát triển chậm lại. Sự thay đổi...