mẹ chông teen rss mẹ chông teen
Mẹ chồng teen

Chuyện các nàng dâu than thở về mẹ chồng, chẳng mới tí nào, quen quá, nhàm quá rồi, chưa nghe đã biết các nàng than thở chuyện gì. Nào là hay xét nét, nào là đo lọ nước mắm, đếm hũ dưa hành, nào là ghen ghét với tình cảm con trai dành cho vợ… Thế nhưng, cuộc sống ngày càng hiện đại chuyện mẹ chồng cũng… mới mẻ hơn. Hãy nghe thử câu chuyện của nàng dâu kể về mẹ chồng...