lần mồ rss lần mồ
Chợ cóc (thơ Tường Nguyễn Từ)

Lạnh lùng tuyết trắng vẫn buông rơi Ở cuối đường kia có mấy người Lặn lội chiều hôm không dám nghỉ Lần mò sớm tối chẳng hề ngơi Tái tê mặt mũi vùi trong gió Lạnh cóng chân tay đứng giữa trời Chấp nhận lưng còng mưu cuộc sống Mà lòng thấp thỏm cứ chơi vơi ! Voronezh 23/01/2015 - TnT