không thay đổi rss không thay đổi
Cơ quan năng lượng nguyên tử LHQ ủng hộ báo cáo bất chấp sự phản đối của Nga về Crimea

VIENNA (Reuters) - Báo cáo hàng năm của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc đã được chấp thuận bởi ban giám đốc bất chấp sự phản đối từ phía Nga khi chống lại việc ký vào báo cáo giám sát hạt nhân của cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc vì tài liệu này liệt kê lò phản ứng tại Sevastopol của Crimea, trong đó ghi chú Sevastopol nằm ở Ukraine. Nga, sáp nhập Crimea năm ngoái và muốn khu vực...