John Conyers rss John Conyers
Azov bị xúc phạm vì Mỹ từ chối huấn luyện cho các binh sĩ của họ

Tiểu đoàn đặc biệt Azov bị xúc phạm với quyết định của Hạ viện Mỹ cấm quân đội Mỹ huấn luyện các binh sĩ tiểu đoàn. Việc này được nói trong tuyên bố của Azov trên trang FB. "Ngày 10/6 Hạ viện Mỹ thông qua sửa đổi bổ sung theo sáng kiến của hạ nghị sĩ John Conyers và Ted Yoho trong dự luật "Về chi tiêu quốc phòng năm 2015": Azov sẽ không được huấn luyện đào tạo còn Ukraine sẽ...