Hội đồng tư vấn quốc tế rss Hội đồng tư vấn quốc tế
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã trở thành cố vấn Tổng thống Ukraine

Thượng nghị sĩ Mỹ, đại diện cho Đảng Cộng hòa, John McCain đã tham gia vào trong Hội đồng Tư vấn cải cách  quốc tế được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chấp thuận vào ngày 13 tháng Năm. Điều này được nêu trên trang web của tổng thống. Trong vị trí của Hội đồng cho biết rằng đó là một cơ quan tư vấn cho Tổng thống Ucraina, nhiệm vụ chính của nó là để cung cấp các đề xuất...