doanh nghiệp thế giới rss doanh nghiệp thế giới
Doanh nghiệp thế giới và câu chuyện “con ông, cháu cha”

Bất cứ nơi nào bạn làm việc trên thế giới, thực trạng con ông cháu cha, đưa bạn bè hay người thân vào nơi làm việc có lẽ là một phần của văn hóa làm ăn, cho dù hành động đó là trắng trợn hay được che đậy. Chẳng đâu xa, chỉ cần hỏi Ana Patricia Botin, người kế vị cha mình cho ghế lãnh đạo ngân hàng khổng lồ Tây Ban Nha Santander. Hoặc Rupert Murdoch, người đưa con trai của ông làm...