Điều tra xã hội rss Điều tra xã hội
Phần lớn người Ukraina không hài lòng với công việc của Poroshenko

Đồng thời người dân Ukraina cũng có thái độ tiêu cực đối với các hoạt động của Thủ tướng Yasheniuk. 55,4% số người Ukraina được hỏi ở độ tuổi lớn hơn 18 không hài lòng công việc của Tổng thống Poroshenko và 66,7% - của Thủ tướng Yasheniuk. Đấy là kết quả nghiên cứu của Viện xã hội học quốc tế Kiev. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 27,1% đánh giá tích cực công việc của...

Gần một nửa người Ukraina sẵn sàng chấp nhận tiếng Nga là ngôn ngữ quốc gia thứ hai

Vì hòa bình nhiều người dân được hỏi đồng ý phục hồi quy chế tiếng Nga. 47,7% người Ukraina được hỏi sẵn sàng vì hòa bình cho tiếng Nga quy chế là ngôn ngữ quốc gia thứ 2 ở Ukraina. Đấy là kết quả cuộc nghiên cứu của Viện Xã hội học quốc tế Kiev. Trong khi đó 38% người được hỏi không ủng hộ quyết định này. Ngoài ra 40,7% người được hỏi vì hòa bình ủng hộ việc từ...