đăng ký vũ khí rss đăng ký vũ khí
Một tháng tình nguyện giao nộp vũ khí ở Ukraina bắt đầu từ 01.04

Từ  ngày 1 đến 30 tháng tư có thể tự nguyện giao nộp vũ khí, đạn dược, dụng cụ gây nổ và thiết bị đặc biệt cho các cơ quan thuộc Bộ nội vụ Ukraina. Đó là thông báo của cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ Ukraina. "Các công dân tự nguyện đến các cơ quan cảnh sát Ukraina với mục đích mang nạp vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các thiết bị đặc biệt khác mà hiện đang được...