Đảng Cấp tiến Oleg Lyashko rss Đảng Cấp tiến Oleg Lyashko
Ukraina: bắt giữ một nghị sĩ ngay tại Quốc hội

Nhân viên cơ quan an ninh SBU đã tiến hành bắt giữ ngay tại nhà Quốc hội nghị sĩ Mosiychuk. https://www.youtube.com/watch?t=225&v=77_kKjEMtD8 Khoảng 20 nhân viên An ninh SBU ập vào một căn phòng nằm trong tòa nhà Quốc hội, nơi đang có Igor Mosiychuk - đại biểu Quốc hội thuộc Đảng Cấp tiến Oleg Lyashko đang ở đó để bắt giữ ông ta. Mosiychuk không bị còng tay, được các nhân viên an ninh áp giải,...