cuộc sống vợ chồng rss cuộc sống vợ chồng
Những giai thoại về vợ chồng

Người chồng đã nhiều tháng trong tình trạng hôn mê, bỗng nhiên hồi tỉnh. Vợ của ông ta liên tục ở bên cạnh để trông coi. Vừa mở mắt ra, ông ta nói với người vợ ngồi bên cạnh giường của mình: - "Bà nó đã ở bên tôi trong suốt thời gian khó khăn. Khi tôi bị đuổi việc, bà đã động viên tôi. Khi tôi bị bắn và bị thương - bà nó đã ở bên tôi. Khi kinh doanh của tôi thất...