chiến lược Nga rss chiến lược Nga
Hai chiến lược của Điện Kremli đối với Ukraina

Hai chiến lược của Điện Kremli đối với Ukraina     31 tháng 7  năm 2015  09:02 Bản thân Nước Nga không biết là họ muốn đạt được  gì : họ đang có nhiều chiến lược cạnh tranh với nhau, các kịch bản khác nhau. Có một chiến lược (cái gọi là Xô viết) - Đó là làm sao đánh chiếm càng nhiều lãnh thổ Ukraina càng tốt, ví dụ, tất cả các vùng bờ trái dọc biển đen. Và...

Putin nhận thấy thất bại và đang thay đổi chiến lược trong đối sách với Ukraine

Moscow đã bắt đầu nhận ra rằng, bằng con đường quân sự chiếm cứ Crimea và một phần Donbass, họ đã để đánh mất toàn bộ Ukraine. Vì thế các chính trị gia Nga đã bắt đầu triển khai kế hoạch nhằm khôi phục sự kiểm soát đất nước và trí tuệ Ukraine. Trọng tâm chính của kế hoạch là hợp tác với các trung tâm phân tích và nghiên cứu, các tổ chức xã hội và các trung tâm thể thao...