Chiến dịch chống khủng bố rss Chiến dịch chống khủng bố
Đúng một năm trước đây ở Ukraine bắt đầu chiến dịch ATO

Ngày 13 Tháng 4 năm 2014 trong khu vực thuộc địa phận tỉnh Donetsk bắt đầu tiến hành một chiến dịch chống khủng bố (ATO) để ngăn chặn những kẻ khủng bố. Đúng một năm trước,hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Ukraine đã ra quyết định để bắt đầu chiến dịch chống khủng bố lôi cuốn sự tham gia của các lực lượng vũ trang của Ukraine. " Bắt đầu một hoạt động...