Cây chuối rss Cây chuối
Phen này quyết đi buôn…dây chuối

Nói đến cây chuối, người dân bình thường nhất cũng hiểu được công dụng về các bộ phận của cây. Quả cho ăn bổ sung vitamin (mở ngoặc "nếu không bị lướt qua hóa chất"), hoa cho làm rau sống, lá cho gói bánh, thân băm ra làm thức ăn cho lợn, thậm chí chỗ lõi non có thể làm rau cũng rất ngon. Duy có một bộ phận là dọc lá chuối (sau khi đã cắt bỏ hai bên lá) còn được sử dụng thế...