cán cân thương mại rss cán cân thương mại
“Soi” cán cân thương mại Việt – Úc khi TPP về đích

Là hai trong số 12 quốc gia thành viên TPP, chắc chắn sau khi thỏa thuận lịch sử này được thông qua, cán cân thương mại giữa hai nước sẽ có nhiều thay đổi... Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng năm 2015, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Úc đạt 3,37 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt 2,04 tỷ USD, giảm 24,7%, kim...