cảm tình viên rss cảm tình viên
Số lượng cảm tình viên Nga ở Ukraine giảm nhanh chóng

Số lượng cảm tình viên Nga ở Ukraine giảm nhanh chóng sau sự sáp nhập của Crimea - chuyên gia "Trong một năm rưởi nay - từ tháng Chín năm 2013, tức là trước khi Maidan, cho đến tháng hai năm 2015 - chúng tôi thấy rằng thái độ tích cực của người Ukraine với Nga đã giảm rất đáng kể: từ 88% xuống còn 34%. Các mức giảm lớn nhất xảy ra ở khu vực phía tây, nơi mà 75% là tích cực, và bây giờ...