bộ nông nghiệp rss bộ nông nghiệp
Ukraine đánh bại kỷ lục của chính mình về xuất khẩu ngũ cốc – Bộ Nông nghiệp

Lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp Ukraina trong những ngày tới sẽ vượt qua mức 35,5 triệu tấn, và đó sẽ là một con số kỷ lục. Về điều này trên kênh truyền hình " Channel 5 " Bộ trưởng Bộ Chính sách nông nghiệp và thực phẩm Ukraina Aleksey Pavlenko tuyên bố. "Một trong những ngày tới, chúng ta sẽ đạt được một con số kỷ lục đối với Ukraine về xuất khẩu. Chúng ta sẽ vượt...