Bạch Nga rss Bạch Nga
Khái niệm “Thế giới Nga ” không tìm thấy phản ứng trong tâm trí người Belarus

Giám đốc của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Chính sách đối ngoại (Minsk, Belarus) Arseny Sivitsky xem rằng khái niệm "thế giới Nga" không có một số biểu hiện sinh động trong ý thức của người Belarus, Về điều này ông cho biết khi nói chuyện trong cuộc phỏng vấn của báo "Glavcom". "Có một quán tính chung trong tâm trí do quá khứ lịch sử chung. Tôi chủ yếu nói về lịch sử thời kỳ Xô...