Asasad rss Asasad
Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức tham vấn về Syria

Theo đại diện của Lầu Năm Góc, Peter Cook, trong quá trình tham vấn lần thứ hai kể từ khi bắt đầu chiến dịch của Nga ở Syria, các bên đã đạt được tiến bộ. Các đại diện của Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ đã tổ chức một cuộc hội nghị truyền hình một tiếng rưỡi đồng hồ, trong thời gian đó họ đã thảo luận làm thế nào để tránh những cuộc va chạm tai nạn máy bay trong các...