án hình sự rss án hình sự
Phân biệt án dân sự, án hình sự?

Tôi cho một người bạn vay 500 triệu đồng. Quá hạn đã lâu, tôi đòi nhiều lần nhưng cậu ta không trả. Xin hỏi, tôi có thể khởi kiện không? Việc này sẽ xử lý dân sự hay hình sự? Hoàng Thị Hòa Trả lời: Bạn cho vay tiền nên giữa hai người hình thành quan hệ dân sự trên cơ sở hợp đồng vay tài sản, quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự. Theo khoản 1 của điều này: “Bên vay...