21-6 rss 21-6
Những cái nhất trong lịch sử nền báo chí quốc ngữ Việt Nam

Mẩu quảng cáo đầu tiên trên báo đã có cách nay 140 năm; nhà báo Việt Nam đầu tiên là một trong 18 người uyên bác nhất thế giới thế kỷ 19 khi thông thạo đến 26 thứ tiếng; nữ nhà báo đầu tiên của Việt Nam là con gái cụ Nguyễn Đình Chiểu. Báo chí Việt Nam thực sự thoát thai từ cái nôi của chế độ thuộc địa. Sự ra đời của báo chí trùng khít với bước chân xâm lược của...