Lần đầu tiên trong lịch sử hiệp ước về buôn bán vũ của khí Liên hợp quốc có hiệu lực

Thỏa thuận quốc tế có thể ngăn chặn vũ khí rơi vào tay bọn tội phạm và vi phạm nhân quyền.

Từ ngày hôm nay, có hiệu lực điều ước quốc tế quy định mua bán vũ khí. Đã được phê duyệt trong năm 2013 của Liên Hợp Quốc tại đại hội đồng gồm 130 quốc gia tham dự.

Những người ủng hộ hiệp ước được thuyết phục rằng việc bán vũ khí đã trở nên minh bạch hơn và có thể ngăn chặn việc cung cấp vũ khí cho bọn tội phạm.

Hiệp ước được ký bởi đại diện của 130 quốc gia, nhưng tại thời điểm này các tài liệu phê chuẩn bởi chỉ mới có 62 quốc gia.

Phía phản đối hiệp ước đã được thông qua là ba quốc gia: Syria, Bắc Triều Tiên và Iran. 23 quốc gia, bao gồm cả Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Các chuyên gia ước tính rằng doanh thu hàng năm của thị trường vũ khí toàn cầu chính thức là khoảng 85 tỷ USD, nhưng theo các chuyên gia, con số này được đánh giá quá thấp.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề