Tư liệu rss Tư liệu
Những hình ảnh vô cùng cảm động của những tình nguyện viên yêu nước

Trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine, các tình nguyện viên trên khắp đất nước đã thống nhất để hỗ trợ cho binh sĩ Ukraine. Phong trào này được mở rộng và phủ song rộng rãi. Các tình nguyện viên cung cấp tất cả mọi thứ từ thức ăn, quần áo ấm khoác bên ngoài  áo khoác chống đạn và lều ngụy trang. Ngoài sự đóng góp, họ còn chăm sóc cho thương binh, đưa...