Cám ơn em!

Cám ơn em đã làm điều bất ngờ cho anh. Anh sẽ sử dụng nó một cách hiệu quả hữu ích và trân trọng.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề