Tòa Bạch Ốc có quan chức chuyển đổi giới tính công khai đầu tiên

Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên đã nhận một nhân viên là người chuyển đổi giới tính công khai vào làm việc.

Giới chức cho biết Raffi Freedman-Gurspan sẽ phục vụ trong vai trò giám đốc tiếp cận cộng đồng và tuyển dụng trong văn phòng nhân sự của Tòa Bạch Ốc. Trước đó cô là cố vấn chính sách cho chương trình bình đẳng sắc tộc và kinh tế của Trung tâm Quốc gia về Bình đẳng Giới tính.

Những người ủng hộ ca ngợi quyết định này là một bước tiến quan trọng đối với cộng đồng người đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT) và đảm bảo có tiếng nói và trải nghiệm của mọi người Mỹ trong chính phủ liên bang.

Cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc Valerie Jarrett cho biết việc cô Freedman-Gurspan theo đuổi cải thiện cuộc sống của những người Mỹ chuyển đổi giới tính phản ánh những giá trị của chính quyền Obama.

Chính quyền trước đây đã bổ nhiệm những người chuyển đổi giới tính công khai vào những vị trí liên bang, nhưng không phải nhân viên của Tòa Bạch Ốc, theo trang tin Washington Blade.

Nguồn voatiengviet


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề