Xuất nhập cảnh rss Xuất nhập cảnh
Ukraina đóng cửa các trạm kiểm soát địa phương tại biên giới với Nga

Theo Nghị định số 86 của Văn phòng chính phủ Ukraina ngày 04/03 áp đặt sự hạn chế tạm thời xuất nhập cảnh qua biên giới Ukraina đối với người dân địa phương tại khu vực biên giới với Nga. Cụ thể, kể từ ngày 16/3, đình chỉ sự hoạt động tại các trạm kiểm soát địa phương. Việc kiểm soát và cho phép các đối tượng người dân tại các khu vực trên xuất nhập cảnh qua biên...