Việt Nam đổi mới rss Việt Nam đổi mới
Còn lâu mới bằng Malaysia, đừng mơ bằng Singapore

Với sự chậm trễ của các bộ ngành, địa phương trong việc cải cách môi trường kinh doanh, Việt Nam sẽ không thể đạt thứ hạng trung bình ASEAN-6 và còn lâu mới vươn tới mức ASEAN-4 như Chính phủ đề ra, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thẳng thắn. Báo cáo còn không làm, nói gì cải thiện vươn lên Đại diện cho cộng đồng DN, ông Trần...

Việt Nam dựa vào đâu để đột phá?

Ba điểm then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế theo chiều sâu ở Việt Nam xét cho cùng đều phụ thuộc vào đổi mới tư duy và cải cách thể chế cùng phương thức vận hành hệ thống quản lý. Lịch sử của nhiều quốc gia cho thấy, quá trình phát triển kinh tế-xã hội luôn đòi hỏi những đổi mới chính trị tương xứng. Ở nước ta, khủng hoảng kinh tế đầu những năm 1980 đã trở...