UNA-UNSO rss UNA-UNSO
Bộ tư pháp Ukraine công nhận UNA-UNSO cộng tác với phát xít Đức

Bộ từ chối đăng ký đảng UNA-UNSO với lý do rằng tổ chức này chiến đấu ở phe Đức. Bộ tư pháp Ukraine chính thức công nhân thành viên của tổ chức dân tộc Ukraine UNA-UNSO trong thời gian chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã chiến đấu trong phe của phát xít Đức. Lãnh đạo hiện tại UNA-UNSO Vinhiskyi đã thông báo như vậy, báo "Tin tức Ukraine" đưa tin. Theo lời ông ta, Bộ từ chối đăng ký...