Ukraina – Việt Nam rss Ukraina – Việt Nam
Từ Việt Nam đến Ukraina: Chuyện cái cây

Nhân việc hàng nghìn cây cổ thụ, tán rộng, rợp bóng bị chặt hạ ở Thủ đô ta, dù lý giải kiểu quy hoạch thế nào thì cũng bị đánh giá là một hành động nóng vội và năng lực yếu kém của những người có thẩm quyền quyết định trong việc này. Việc tuyên truyền, rao giảng về môi trường sinh thái, rầm rộ phong trào tết trồng cây…đã thành một việc vô nghĩa khi tự dưng có cái...