tụt hậu rss tụt hậu
Giám đốc World Bank: Không có chuyện Việt Nam tụt hậu

Trước thông tin Việt Nam đang ngày càng tụt hậu so với thế giới, Giám đốc Word Bank tại Việt Nam cho rằng: Cần nhìn vào một bức tranh toàn cảnh. Việt Nam không hề bị bỏ lại phía sau. Trong một hội thảo mới đây, có thông tin cho rằng Việt Nam ngày càng tụt hậu so với thế giới. Năm 1990, khoảng cách về GDP/người của Việt Nam so với thế giới là 4.000 USD, thì năm 2014 khoảng cách này...

Nỗi lo thành bãi rác công nghệ

Việt Nam được nhiều chuyên gia dự báo có thể thay thế Trung Quốc thành “công xưởng” của thế giới trong thời gian tới. Tuy vậy, việc tiếp nhận các nhà máy cũ dịch chuyển từ Trung Quốc sang, đặt Việt Nam trước nguy cơ thành “bãi rác” công nghệ nếu không được kiểm soát tốt. Nguy cơ bãi rác công nghệ Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội thành trung tâm công nghiệp chế...