TTP tại Atlanta rss TTP tại Atlanta
Đàm phán TPP tiếp tục gây cấn

Các giới chức thương mại hàng đầu của 12 quốc gia ven Thái Bình Dương tiếp tục đàm phán về các thỏa thuận thương mại cho các mặt hàng dược phẩm, xe ô-tô và sữa trong tuần này trong nỗ lực đạt đến chi tiết chung cuộc cho hiệp ước thương mại phức tạp sẽ bao trùm lên khoảng 40% kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Việt Nam và 8 quốc gia khác đã làm việc với nhau...