Trung Quốc giảm quân số rss Trung Quốc giảm quân số
Trung Quốc giảm quân để gia tăng sức mạnh quân sự

Ngày 03/09/2015 vừa qua, thế giới chứng kiến cuộc diễu binh rầm rộ của quân đội Trung Quốc tại Bắc Kinh, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày đế quốc Nhật đầu hàng, kết thúc Thế chiến Hai tại Châu Á. Đúng vào thời điểm này, trước 30 lãnh đạo các quốc gia, Chủ tịch Trung Quốc long trọng tuyên bố: « vì hòa bình », Bắc Kinh có kế hoạch cắt giảm hàng trăm nghìn quân nhân. Trung Quốc thực...