trả cho Ukraina rss trả cho Ukraina
Thụy Sĩ đã quyết định trả lại tiền của quan chức thời Yanukovich cho Ukraina

Thụy Sĩ đã chấp thuận đồng ý các yêu cầu trợ giúp pháp lý đối với Ukraine về ngân quỹ bị khóa liên quan với chế độ của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. "Văn phòng liên bang Tư pháp chấp thuận đồng ý yêu cầu nhận được từ Văn phòng Tổng Công tố viên của Ukraine, trợ giúp pháp lý về trường hợp tình trạng đóng băng tài sản của các đại diện cấp cao từ đội hình quan...