tiêu thụ tiền giả rss tiêu thụ tiền giả
Ở Ukraine triệt phá kênh tiêu thụ đồng euro giả

Kẻ gian đã bị tóm gọn trong thời gian đang tiêu thụ 20 ngàn euro tiền giả . Tại khu vực tỉnh Kherson, cán bộ thực thi pháp luật đã bắt giữ ba người đang trong quá trình tiêu thụ 20.000 €. Cơ quan ngôn luận Viện kiểm sát công bố về vấn đề này Đã xác định được  rằng trên địa phận thành phố Kherson và khu vực tỉnh Kherson trong khoảng thời gian năm 2014-2015, đã thực hiện các phi...