Thủ tướng Ukraina rss Thủ tướng Ukraina
Những điều mà Thủ tướng Chính phủ mới của Ukraina có thể (và không thể) đạt được 

  Steven Pifer chuyên gia của Viện Brookings của Mỹ, nhà ngoại giao, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraina 19 tháng 4 2016, Bản dịch dành riêng cho trang web "The Observer", bản gốc do  Brookings sở hữu. Khủng hoảng chính trị, kéo dài nhiều tháng làm rung chuyển các hành lang quyền lực Kiev, đã kết thúc vào ngày 14 tháng Tư khi mà Quốc hội Ukraina bầu một thủ tướng mới. Tuy nhiên, kỳ vọng...

Yatsenyuk, người mà điện Kremlin căm ghét

Divana Sotnhia: Vì sao Kremlin căm ghét Thủ tướng Chính phủ Ukraina Yatsenyuk, người mà dưới sự lãnh đạo của ông đất nước Ukraina đã đạt được một số thành tựu quan trọng chỉ trong một năm. Đó là báo cáo trên replyua.net trên cơ sở tham khảo thông tin từ trang mạng Divanaya Sotnhia: 1.  Сhính phủ đã bảo đảm tài trợ hoàn toàn cho quân đội của Ukraina. Đây là một việc rất...